Ambulancezorg Fryslân

Van meldkamer, naar zorgverlening naar overdracht
RAV Fryslân is als overkoepelende organisatie verantwoordelijk voor alle ambulancezorg in Fryslân. De ambulancezorg begint altijd op de meldkamer. De verpleegkundig centralist beslist op basis van de telefonische informatie welke zorg nodig is. We zien erop toe dat de kwaliteit van de zorgverlening goed is en dat de ambulances binnen de wettelijk gestelde aanrijtijden op de plaats van bestemming zijn. Als patiënt mag u er bij ons op vertrouwen dat u altijd in goede handen bent.

24/7 paraat
De daadwerkelijk ambulancezorg wordt uitgevoerd door Kijlstra Ambulancezorg en UMCG Ambulancezorg. Hun gekwalificeerde medewerkers en volledig uitgeruste ambulances staan 7 dagen per week 24 uur per dag paraat om goede ambulancezorg te verlenen. Zo bieden wij de juiste zorg op de juiste plaats en zorgen we indien nodig voor een goede overdracht van patiënten.

Verbindende schakel
RAV Fryslân is vanuit de ambulancezorg ook de verbindende schakel naar andere zorgverleners in de keten. Wij werken nauw samen met bijvoorbeeld de ziekenhuizen, huisartsen, verloskundigen, de GGZ en andere zorgorganisaties. Maar ook met de politie en de brandweer. Bij deze samenwerking hebben wij aandacht voor het optimaliseren van de patiëntenzorg in Fryslân.