Kosten gebruik AED declareren

Vergoeding verbruikskosten AED
Is uw AED gebruikt voor een reanimatie? Dan kunt u de verbruikskosten declareren bij de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) in uw provincie.

De voorwaarden voor vergoeding zijn:

  • De verbruikskosten zijn voor het gebruik van de pads en/of uitlezen van de AED.
  • Het verbruik is gekoppeld aan een inzet van de AED voor een reanimatie.

Via deze link kunt u het declaratieformulier downloaden. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar facturen@rav.nl. Of via de post opsturen naar:

RAV Fryslân
O.v.v. Declaratieformulier AED
Ottolaan 2
9207 JR Drachten