Veiligheidsregio Fryslân

De Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio Fryslân (GHOR) is onderdeel van de Veiligheidsregio Fryslân. De GHOR zorgt ervoor dat de zorgorganisaties tijdens een crisis of groot ongeval als een samenhangende zorgketen kunnen optreden. In geval van een ramp of crisis wordt er namens de GHOR een Officier van Dienst Geneeskundige zorg ingezet (OvD-G). De OvD-G geeft leiding aan de geneeskundige hulpverlening op de locatie van de ramp of crisis. Hij/zij stemt de multidisciplinaire samenwerking af met politie, brandweer en bevolkingszorg. De OvD-G verzorgt zelf geen gewonden, maar heeft wel een coördinerende rol en zorgt dat de ambulancezorgverlening goed verloopt.

De GHOR werkt samen met o.a.:
• Ziekenhuizen
• GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)
• Ambulancediensten
• Rode Kruis
• Huisartsen
• Acute Zorg Netwerk (opvang en nazorg)