Disclaimer

Hoewel aan alle pagina’s van de website van RAV Fryslân de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. RAV Fryslân aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van de website van RAV Fryslân.

De sites waarnaar RAV Fryslân linkt worden regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. RAV Fryslân kan voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. RAV Fryslân is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Copyright
Voor alle onderdelen van de website van RAV Fryslân (teksten, foto’s, graphics etc.): copyright © 2022 RAV Fryslân. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RAV Fryslân.

E-maildisclaimer
Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend. Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website. De persoonlijke gegevens die u op de site invult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten RAV Fryslân (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.