Samenwerken

RAV Fryslân heeft een belangrijke publieke taak binnen de Friese gezondheidszorg. Daarin werken wij nauw samen met allerlei andere disciplines binnen de spoedeisende medische hulpverlening. Zo werken wij voor de zorg en begeleiding van patiënten onder andere samen met huisartsen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Daarnaast werken wij samen met politie, brandweer en de veiligheidsregio in het kader van de veiligheid. Ook maken wij deel uit van het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) en het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN).

Samenwerken betekent dat we onze partners opzoeken, regelmatig overleggen en zaken goed afstemmen. Wij zetten hierbij in op heldere werkafspraken en het optimaliseren van de zorgprocessen, waar wij een belangrijke schakel in vormen. Dit doen we niet zomaar, maar wel voor hoogwaardige (ambulance)zorg voor al onze patiënten.