Ambulancezorg
in Fryslân

RAV Fryslân is als overkoepelende organisatie verantwoordelijk voor alle ambulancezorg in Fryslân. De daadwerkelijke zorg wordt uitgevoerd door Kijlstra Ambulancezorg en UMCG Ambulancezorg. Jaarlijks verlenen wij vanuit 24 ambulanceposten verspreid over Fryslân aan ruim 46.500 patiënten zorg.

Met ruim 240 deskundige en daadkrachtige professionals, 28 ambulances en 13 ambulanceposten verspreid over Fryslân staat Kijlstra Ambulancezorg dag en nacht voor u klaar.

UMCG Ambulancezorg brengt goede zorg naar patiënten in Drenthe en een deel van Fryslân. Dit doen wij met meer dan 400 vakkundige collega’s vanaf 27 ambulanceposten verspreid over de twee provincies.

Onze ambulanceposten

Fryslân is op Drenthe na de dunst bevolkte provincie van Nederland. Met de vele meren en vier Waddeneilanden een unieke regio. Door de spreiding van onze ambulanceposten kunnen wij in vrijwel alle gevallen binnen 15 minuten ambulancezorg bieden.

24
Ambulanceposten

Nieuwsberichten

TopDoks over de acute zorg op Ameland

In het kinderprogramma TopDoks was zondag 3 september aandacht voor de acute zorg op Ameland. Het kinderprogramma Topdoks wordt gepresenteerd door presentatrice Rachel en dokter Elbert en gaat over hoe geweldig het lichaam werkt. Maar ook wat er gebeurt als het soms misgaat. In deze

Lees meer

Ligtaxi in Friesland en Drenthe

De regionale ambulancevoorziening van Fryslân en Drenthe starten 17 april met een pilot met liggend zorgvervoer. Liggend zorgvervoer is een nieuwe dienst voor klanten die onderweg geen medische of verpleegkundige zorg nodig hebben, maar wel liggend vervoerd moeten worden. Hiermee wordt onnodige ambulance-inzet voorkomen. Met

Lees meer

Hoe beoordeelt u als ketenpartner onze samenwerking?

Doe mee met ons ketenpartnertevredenheidsonderzoek en laat het ons weten! Een goede samenwerking met onze ketenpartners draagt in belangrijke mate bij aan goede zorg voor onze patiënten. Daarom willen wij middels een ketenpartnertevredenheidsonderzoek inzicht krijgen in hoe onze zorgketenpartners de samenwerking met de ambulancezorg ervaren.

Lees meer

Kwaliteit

RAV Fryslân staat voor kwaliteit en biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week hoogwaardige ambulancezorg aan patiënten. We vinden het erg belangrijk dat onze patiënten en ketenpartners altijd op ons kunnen rekenen. Daarom zetten wij in op het doorontwikkelen van planbare ambulancezorg; ambulancezorg op afspraak. Ook participeren wij in de landelijke pilot zorgcöordinatie met als belangrijke focus; de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste zorgverlener.

Voertuigen

In Fryslân worden verschillende voertuigen ingezet om ambulancezorg te bieden. Het type voertuig dat ingezet wordt hangt af van de urgentie en de omstandigheden.