Veiligheidsregio fryslân

De Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio Fryslân (GHOR Fryslân, onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân) zorgt er voor dat de zorgorganisaties tijdens een crisis als een samenhangende zorgketen kunnen optreden. In geval van zo'n ramp of crisis wordt er namens de GHOR een Officier van Dienst Geneeskundige zorg ingezet (OvD-G). De OvD-G geeft leiding aan de geneeskundige hulpverlening op de locatie van de ramp of crisis. Hij/zij stemt de multidisciplinaire samenwerking af met politie, brandweer en bevolkingszorg. De OvD-G verzorgt zelf geen gewonden.

De GHOR werkt samen met o.a.:
• Ziekenhuizen
• GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)
• Ambulancediensten
• Rode Kruis
• Huisartsen
• Acute Zorg Netwerk (opvang en nazorg)