Samenwerken in kader van
zorg en veiligheid

RAV Fryslân heeft een publieke taak binnen de Friese gezondheidszorg. We werken daarin nauw samen met allerlei andere disciplines binnen de spoedeisende medische hulpverlening. We werken voor de zorg en begeleiding van patiënten samen met huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en verloskundigen. Ook werken we samen met politie en brandweer in het kader van de veiligheid.
Samenwerking betekent dat we voortdurend overleg voeren met onze partners. Inzet zijn goede werkafspraken en het verbeteren van de zorgprocessen waar wij een schakel in vormen.

Onze partners zijn o.a.:

  • Dokterswacht Friesland
  • Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) - onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân
  • Kustwacht
  • Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
  • Mobiel Medisch Team (MMT)