Ambulances op de weg

De ambulancezorg in Fryslân wordt geleverd door gespecialiseerde ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs en centralisten meldkamer ambulancezorg. In onze provincie worden jaarlijks 50.000 ritten uitgevoerd. Deze ritten zijn verdeeld in spoedvervoer (A1 en A2), besteld vervoer (B) en gespecialiseerd vervoer. De Meldkamer Noord-Nederland bepaalt welke urgentie een rit heeft.

A1-rit
Een A1-rit houdt in dat er sprake kan zijn van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt of dat dit gevaar pas na de beoordeling door het ambulanceteam ter plaatse kan worden uitgesloten. De rit wordt zo snel mogelijk uitgegeven. De ambulance maakt in zo'n geval gebruik van alle optische- en geluidssignalen: een drietonige sirene en blauwe zwaailichten. Bij alle uitgegeven A1-ritten moet er binnen vijftien minuten een ambulance ter plaatse zijn.

A2-rit
Een A2-rit houdt in dat er geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij er wel sprake kan zijn van (ernstige) gezondheidsschade. De ambulance moet daarom wel zo snel mogelijk ter plaatse zijn. Er kan soms gebruik gemaakt worden van optische- en geluidssignalen. Bij een spoedgeval zonder direct levensgevaar is er binnen dertig minuten een ambulance aanwezig.

B-rit (gepland vervoer)
Als je een ambulance rustig ziet rijden, zonder geluidssignalen is de kans groot dat het gaat om gepland vervoer. Er is dus geen sprake van een acute zorgvraag. Onder gepland vervoer vallen vooraf aangevraagde ritten die op de afgesproken tijd worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: het vervoer van een patiënt van ziekenhuis naar huis. Dit wordt doorgaans aangevraagd door zorgverleners zoals de huisarts.

Gespecialiseerd vervoer
Soms vervoeren we patiënten die tijdens de rit specialistische zorg nodig hebben. Onder begeleiding van een arts wordt er dan gebruik gemaakt van speciale ambulances. Voorbeelden van deze vorm van zorg zijn het overbrengen van pasgeboren kinderen (in een couveuse) of oudere kinderen die naar een kinder-IC moeten.