Ons werkgebied

Binnen de provincie Fryslân wordt het ambulancevervoer vanuit 23 posten verzorgd.

Kaartje Friesland - oktober 2015 - totaal


Onder UMCG Ambulancezorg vallen de posten in Buitenpost, Joure, Koudum, Leeuwarden (1x), Sneek, Grou en op Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland.

Onder Kijlstra Ambulancegroep Fryslân vallen de posten op Ameland, in Dokkum, Drachten, Drachten-West, Franeker, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden (1x), Lemmer, Metslawier, Oosterwolde, Oudehorne, Quatrebras/Noordburgum en Wolvega.

In Leeuwarden bevindt zich zowel een post van UMCG Ambulancezorg als van Kijlstra Ambulancegroep Fryslân. Verder wordt de post in Stiens om de week door één van beide diensten bemand.