"de kracht zit in het samenwerken."

Ambulancechauffeur en voormalig Officier van Dienst Igor Wind vertelt.

 

“Toen er binnen RAV Fryslân ruimte kwam voor een nieuwe Officier van Dienst (Geneeskunde), heb ik destijds direct gereageerd. In die functie ben je tijdens een ramp of crisis verantwoordelijk voor de leiding ter plaatse. Dat leek me wel wat, ook omdat ik toen al meer dan 10 jaar als ambulancechauffeur werkte en wel iets nieuws, iets aanvullends wilde. Dat werken op de ambulance doe ik nu overigens nog weer. Destijds ook al, omdat je als OVDG niet permanent wordt ingezet. Ik wilde als OvD-G meer verantwoordelijkheid, eens werken in een meer zelfstandige functie en zaken moeten bekijken in een grotere verband. En dat lukt in die functie zeker.
 

Igor Wind


Destijds heb ik de landelijke OVD-opleiding gedaan en de examens met goed resultaat afgesloten. Bijzonder was de oefenweek in het buitenland. Op een groot oefenterrein draai je scenario’s waar alles in scene is gezet. Zo was er een stuk snelweg waar een aantal auto’s op elkaar was gereden en mensen schreeuwden om hulp. Die oefensessies sluiten goed aan bij de dagelijkse werkelijkheid. Er moest veel samengewerkt worden. Dat doen we nu in Friesland natuurlijk ook al. Er is veel contact met politie en brandweer en er gebeurt het nodige in GHOR-verband. De kracht van je optreden zit in het gezamenlijk optrekken, in het samenwerken tussen collega's en instanties."

Mijn bijdrage ter plekke moet wel zinvol zijn
Voor de hele provincie werken er twee Officieren van Dienst Geneeskunde tegelijkertijd. Ieder heeft de verantwoordelijkheid voor zijn deel van de provincie. Niet bij alle gevallen was mijn aanwezigheid nodig. De bijdrage van een OvD-G ter plekke moet wel zinvol zijn. Als je er wel naar toe gaat, is het een kwestie van coördineren en ondersteunen tegelijkertijd. Zo neem je de communicatie met de meldkamer voor je rekening, zodat de verpleegkundigen zich helemaal kunnen richten op de patiënt."