Hoe is de dagelijkse praktijk? 

Hoe is het nu echt om bij de ambulancezorg te werken? Vier medewerkers vertellen over hun werk. Oordeel zelf of het echt zo boeiend is als het lijkt.
 

 Ypie Kuiper - rechthoekig

Ypie Kuiper werkt als ambulanceverpleegkundige

“Eigenlijk was het altijd al een droom van mij om op een ambulance te werken. Ik vind dat ik na het opdoen van de nodige ervaring, nu voldoende bagage heb om het werk goed te kunnen doen. Je hebt natuurlijk wel veel verantwoordelijkheid. Want hoe je het ook bekijkt: op cruciale momenten moet je er als verpleegkundige wel staan." lees meer...

 

Igor Wind - rechthoekig

 

Igor Wind is ambulancechauffeur en voormalig Officier van Dienst

“Toen er binnen RAV Fryslân ruimte kwam voor een nieuwe Officier van Dienst (Geneeskunde) heb ik direct gereageerd. In die functie ben je tijdens een ramp of crisis verantwoordelijk voor de leiding ter plaatse. Dat leek me wel wat, ook omdat ik al meer dan 10 jaar als ambulancechauffeur werk en wel iets nieuws, iets aanvullends wilde." lees meer... 

 

Elisabeth Jongeling - rechthoekig

Elisabeth Jongeling is medewerker Zorgambulance

“Met de komst van de Zorgambulance was er in Friesland behoefte aan een nieuw soort medewerker: geen ambulancechauffeur of verpleegkundige, maar een medewerker die bij het begeleiden van de patiënt het verzorgingsaspect meer benadrukt." lees meer... 

 

Rogier de Leeuw - rechthoekig

Rogier de Leeuw is docent chauffeur

“Ambulancechauffeurs leggen de lat erg hoog voor zichzelf. Het niveau is hoger dan ik bij andere (vervoer)bedrijven heb gezien. Gelukkig hebben wij als Team Opleidingen de mogelijkheid om in een korte tijd grote stappen te maken naar een nog betere opleiding voor de chauffeurs." lees meer...