Advance Life Support Ambulance

De ALS-ambulance is de meest bekende. Hij wordt vooral gebruikt tijdens medisch spoedvervoer: bij ongevallen en patiënten met hartklachten. Daarnaast wordt deze ambulance ingezet voor vooraf geplande ambulanceritten waar (mogelijk) medische handelingen vereist zijn.

De auto is uitgerust met materiaal wat nodig kan zijn bij de meest ernstige situaties. Denk hierbij aan een defibrillator, apparatuur om een hartfilm te maken en medicatie. Daarmee is de ALS eigenlijk een klein rijdend ziekenhuis. Elke ambulance wordt bemand door een speciaal geschoolde chauffeur en een ambulanceverpleegkundige. De nummering van een ALS-ambulance begint, na de aanduiding voor de veiligheidsregio (Fryslân is 02), altijd met een 1, gevolgd door het voertuignummer (twee cijfers), dus bijvoorbeeld 02-143.