functies binnen de Ambulancezorg

Elke ambulance wordt bemand door een chauffeur en een verpleegkundige. En op de Meldkamer Noord-Nederland ambulancezorg is de centralist actief. Allen hebben een jarenlange opleiding achter de rug. Allen hebben tijdens het werk hun eigen taak. De medewerkers binnen de Friese ambulancezorg zijn goed op elkaar ingespeeld en weten wat teamwork is. Alleen zo kunnen wij de beste ambulancezorg bieden.

 

 

 

 De meldkamercentralist               De verpleegkundigde                   De chauffeur