Werken op de ambulance
of de meldkamer

Werken op een ambulance of in de meldkamer is niet voor iedereen weggelegd. Het zijn zeer specialistische functies waaraan hoge eisen worden gesteld. Hierbij draait alles om kennis, kunde en het durven nemen van verantwoordelijkheid.

De functies binnen ambulancezorg:

- Ambulancechauffeur
- Ambulanceverpleegkundige
- Centralist Meldkamer ambulancezorg

UMCG Ambulancezorg en Kijlstra Ambulancegroep Fryslân zijn zelf verantwoordelijk voor de vacatures en de invulling hiervan. Dit gaat dus niet via RAV Fryslân. Voor vacatures kunt u op de websites van de ambulancediensten kijken:

- UMCG Ambulancezorg
- Kijlstra Ambulancegroep Fryslân