Mobiel Medisch Team

Als er sprake is van een ernstig of grootschalig ongeval, zijn de reguliere ambulances soms niet toereikend. In dat geval kan een speciaal team naar het slachtoffer toekomen, zodat direct specialistische zorg geboden kan worden. In dit soort gevallen wordt er een beroep gedaan op het Mobiel Medisch Team (MMT). RAV Fryslân werkt samen met het Mobiel Medisch Team (MMT) van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het MMT is 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat. In principe met een helikopter. Als het donker is, wordt met nachtzichtapparatuur gevlogen. Alleen bij slechte weersomstandigheden verplaatst het MMT zich met de MMT-auto.

Het MMT wordt opgeroepen door de Meldkamer Noord-Nederland als patiënten in acuut levensgevaar zijn en de ambulancebemanning extra hulp bij de behandeling nodig heeft. Vaak gaat het om patiënten die bij een ongeluk in het verkeer, het werk of thuis betrokken zijn. Het MMT is samengesteld uit artsen, verpleegkundigen, piloten en HLO/Chauffeurs, ook wel aangeduid als GESP (Ground Emergency Safety Personal).