patiëntenvervoer vanaf de waddeneilanden

Waarom een ambulancehelikopter?
Op de Friese Waddeneilanden zijn huisartsen en ambulanceposten aanwezig, maar ontbreken ziekenhuizen. Voor mensen die op de Friese Waddeneilanden verblijven, dient daarom vervoer beschikbaar te zijn waarmee de verbinding met de ziekenhuizen op het vasteland kan worden onderhouden. Het beperken van de benodigde tijd van vervoer vanaf een Waddeneiland naar een zorginstelling aan de vaste wal is voor een aantal patiënten een belangrijke factor voor hun genezingskansen. Daarom heeft RAV Fryslân van het Ministerie van VWS destijds de opdracht gekregen om ambulancezorg per helikopter te gaan organiseren voor patiënten op de Waddeneilanden.
Op 16 november 2016 heeft RAV Fryslân het stokje over mogen nemen van Defensie en hebben daarbij de ANWB-MAA gecontracteerd voor de uitvoering. Met deze aanwinst leveren wij de beste en snelste ambulancezorg voor patiënten op de Friese Waddeneilanden.

 

Helikopter_2017

Wil je meer weten en zien van de ambulancehelikopter? Scroll dan naar beneden voor een virtuele rondleiding

 

De helikopter
Er vliegen al meerdere medische helikopters in Nederland, maar die brengen een Mobiel Medisch Team (MMT) ter plaatse. Dit zijn de traumahelikopters en deze zijn van het type EC135. De belangrijkste reden om een traumahelikopter in te zetten is om een arts en een verpleegkundige zo snel mogelijk naar de plaats te vervoeren, waar spoedeisende, specialistische, medische hulp benodigd is. De traumahelikopter is dus geen vervanging van de ambulance, maar een aanvulling op de reguliere ambulancezorg en zal in de meeste gevallen ook niet het patiënten transport verzorgen.


De ambulancehelikopter van RAV Fryslân is wel voor dit specifieke doel ingericht en is daarmee in Nederland de eerste in zijn soort en wordt bemand door het Air Ambulance Team (AAT). Ook het type helikopter, een Airbus H145, is uniek in Nederland. De ambulancehelikopter heeft als registratienummer PH-OOP gekregen en MEDIC 01 als callsign. Een reservehelikopter (PH-HOW) van hetzelfde type is beschikbaar, om de continuïteit van de ambulancezorg per helikopter vanaf de Waddeneilanden te waarborgen.


Werkwijze
De ambulancehelikopter biedt ambulancezorg in de lucht aan met een daarvoor opgeleid gespecialiseerd ambulanceteam. De medische apparatuur in de helikopter is vergelijkbaar met de medische apparatuur in een ambulance. Daarnaast is er in de cabine niet alleen ruimte voor de ambulanceverpleegkundige en patiënt, maar ook voor een extra hulpverlener (denk aan de huisarts of de verloskundige) en voor één familielid.

Het team op de ambulancehelikopter is anders van samenstelling dan deze op een traumahelikopter. Deze wordt bemand door een piloot, verpleegkundige en arts. In de ambulancehelikopter bestaat het team uit de volgende leden:


De piloot:
Is werkzaam voor ANWB-MAA en is verantwoordelijk voor de helikopter en vervoert het team naar de inzetlocatie. De piloot is niet medisch geschoold. Na de landing blijft de piloot bij de helikopter. In sommige gevallen kan de piloot assistentie verlenen waarna de politie de bewaking van de helikopter overneemt.


Hems Crew Member:
De Hems Crew Member (HCM-er) is een ervaren ambulancechauffeur, werkzaam voor één van de drie noordelijke ambulancediensten, die door ANWB-MAA is opgeleid tot HCM-er. De opleiding bestaat onder andere uit meteorologie, luchtvaartcommunicatie, luchtvaartnavigatie en de techniek van de helikopter. Tijdens de vlucht assisteert de HCM-er de piloot en is hij/zij de navigator. Op de inzetlocatie assisteert de HCM-er de verpleegkundige bij de hulpverlening daar waar nodig.

Verpleegkundige:
De verpleegkundige is een ervaren ambulanceverpleegkundige en werkzaam voor UMCG Ambulancezorg of Kijlstra Ambulancegroep Fryslan. De verpleegkundige is verantwoordelijk voor het medisch beleid tijdens de vlucht en draagt zorg voor een optimale behandeling van de patiënt tot deze wordt overgedragen aan het ziekenhuis.
De verpleegkundige heeft tijdens de vlucht geen vlieg technische taken, maar verzorgt wel de communicatie met de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) via het C2000-communicatiesysteem.


Inzet
De uitvalsbasis van de ambulancehelikopter is vliegbasis Leeuwarden, in de voormalige hangaar van het SAR-team, wat voor de komst van de MEDIC01 veelal het patiënten transport van de Waddeneilanden verzorgde.
De ambulancehelikopter wordt ingezet door de meldkamer Noord Nederland te Drachten. Dit kan een primaire inzet zijn of secundair, aangevraagd door een reeds aanwezig ambulanceteam ter plaatse.
Na iedere oproep wordt eerst bepaald of het weer aan de minima voldoet om de vlucht te mogen accepteren. Indien dit niet het geval is en er niet gevlogen kan worden, zal een andere vorm van vervoer gekozen moeten worden. Dit is de meeste gevallen een reddingsboot van de KNRM.
Indien er wel wordt gevlogen, wordt vooraf een locatiebepaling gedaan met behulp van Google Maps om zo een eventueel geschikte landingslocatie te selecteren.
Bij daglicht dient men binnen 6 minuten na oproep in de lucht te zijn en in het donker binnen 7 minuten na oproep. De inzetcriteria voor de ambulance helikopter zijn gelijk aan die van een 'normale' ambulance.

Op de Waddeneilanden wordt de patiënt in de meeste gevallen met de ambulance naar de vaste landingsplaats van de helikopter gebracht. Na de landing wordt de patiënt overgedragen aan de verpleegkundige van de ambulancehelikopter. Indien de patiënt op een plaats is, waar de ambulance niet kan komen, kan de helikopter ook bij het incidentlocatie landen. De patiënt wordt dan direct in de ambulancehelikopter meegenomen. Eenmaal aan boord van de ambulancehelikopter kan dezelfde zorg gegeven worden aan de patiënt als in een gewone ambulance. Vervolgens vliegt de bemanning met de patiënt naar een ziekenhuis op het vaste land om daar de patiënt over te dragen aan het ziekenhuispersoneel.

 

Altijd al de ambulancehelikopter van binnen willen zien? Neem dan een kijkje bij deze virtuele rondleiding