Publieksjaarverslag; data en verhalen over 2020

Het publieksjaarverslag van RAV Fryslân staat online. Dit verslag is een terugblik op de cijfers en activiteiten van afgelopen jaar. Door de COVID-pandemie een bijzonder jaar met nieuwe uitdagingen. De pandemie heeft bevestigd hoe belangrijk een goede samenwerking in de keten is. Samen met de partners heeft RAV-Fryslân bijgedragen in de COVID-zorg en de reguliere patiëntenzorg in Fryslân.

Publieksjaarverslag RAV 2020.png

We zijn trots op de buitengewone inzet van onze mensen. Het afgelopen jaar hebben teams uit Fryslân meerdere malen patiënten opgehaald uit andere regio’s. Van de afstemming en samenwerking binnen het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) hebben wij veel geleerd. Deze ervaring heeft ons ook enorm geholpen bij het optimaliseren van de planbare ambulancezorg.

RAV-Fryslân heeft het afgelopen jaar bewezen wendbaar en flexibel te zijn. In dit jaarverslag staan behalve de data ook mooie verhalen die een goede indruk geven van het jaar 2020.