Friese cliëntenraad Ambulancezorg is compleet

De Friese cliëntenraad Ambulancezorg van RAV Fryslân, een samenwerking tussen UMCG Ambulancezorg en Kijlstra Ambulancezorg, is compleet! Vijf betrokken mensen, met hele diverse achtergronden, gaan zich de komende jaren inzetten om patiënten van de ambulancezorg een stem te geven en hun belangen te behartigen.
 

Sietze Kijlstra, één van de bestuurder van RAV Fryslân en directeur Kijlstra Ambulancezorg: ‘De cliëntenraad is nieuw voor iedereen, maar we zijn aangenaam verrast door het enthousiasme om lid te worden van deze raad. We gaan voor een fijne en constructieve samenwerking, waarbij vertrouwen de basis is en de patiënt ons uitgangspunt!’

Victor Verrijp, één van de bestuurders van RAV Fryslân en bestuurder van UMCG Ambulancezorg:‘Ik verwacht van de cliëntenraad dat ze kritisch meedenken en actief participeren om zo de zorg voor onze patiënten nog beter te maken. Zo blijven we samen scherp op het leveren van de beste zorg aan onze patiënten. Samen bereiken we meer! ’

Over de cliëntenraad ambulancezorg

Sinds dit jaar zijn alle Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) wettelijk verplicht om een cliëntenraad ambulancezorg als een nieuw medezeggenschapsorgaan aan te stellen. Doel van de cliëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van alle (toekomstige) patiënten van een RAV te behartigen en om te adviseren over thema’s als kwaliteit van de zorg en dienstverlening. We zijn blij met dit nieuwe orgaan, omdat we het belangrijk vinden om het perspectief van patiënten nog meer mee te nemen in onze ambulancezorg.

De komende periode wordt benut om de Friese cliëntenraad in goede onderlinge afstemming verder vorm en inhoud te geven.

 

Foto Friese Clientenraad Volledig.jpg