Feiten en cijfers over RAV Fryslân in 2019

Feiten en cijfers van RAV Fryslân over 2019 vind je in deze infographic. Je ontdekt waar onze ambulanceposten zijn en hoeveel meldingen er waren en hoe vaak onze ambulances zijn ingezet. Ook zie je de inzet van de ambulancehelikopter voor de Waddeneilanden terug.

De ambulancehelikopter blijft een belangrijke voorziening als we kijken naar de spoedzorg op de eilanden en de bereikbaarheid van de ziekenhuizen op de vaste wal. Ook is te zien welke en hoeveel andere voertuigen we als RAV Fryslân hebben voor het verlenen van de beste zorg. 

Uiteraard is er ook informatie opgenomen over onze medewerkers. Om goede zorg te leveren zijn zij onmisbaar. We kijken tevreden terug op 2019 en hebben vertrouwen in onze medewerkers en onze organisatie voor de toekomst!

jaarverslag

Bestuur RAV Fryslân,
Victor Verrijp & Sietze Kijlstra