Ervaringen van patiënten met ambulancezorg

Patiënten die in september ambulancezorg hebben ontvangen, kunnen in oktober en november worden gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek om de ambulancezorg te verbeteren. Dit onderzoek wordt landelijk uitgevoerd door het Nivel, dus ook namens RAV Fryslan.
Patiënten ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de ervaringen met de verleende ambulancezorg.
Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld. 

Mocht u echter niet willen deelnemen aan het onderzoek, dan kunt u dit doorgeven aan RAV Fryslân, via info@rav.nl
Uw adresgegevens worden dan niet gebruikt en u ontvangt geen uitnodiging voor het onderzoek.