Regelgeving vergoeding AED

De minister van VWS heeft per 1 januari 2018 budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie te vergoeden. Deze regeling is bedoeld om het verbruik van AED's zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat is heel belangrijk want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen. Tot nu toe konden organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals supermarkten of sportverenigingen, de kosten voor het gebruik van deze AED’s alleen via de zorgverzekering van de patiënt verhalen. Dat gebeurde vaak niet, omdat dit lastig is. Vanaf 2018 kunnen deze organisaties de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening.

Belangrijke informatie

  • De regelgeving gaat in op 1 januari 2018.
  • De mogelijkheid tot declareren staat open voor elke niet WMG-zorgaanbieder.
  • Declaratie kan plaatsvinden bij de RAV in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.

Voorwaarden voor vergoeding zijn:

  • Het verbruik is gekoppeld aan een daadwerkelijke inzet van de AED ten behoeve van een reanimatie.
  • Het verbruik betreft pads en/of het uitlezen van de AED.
  • Batterijen worden alleen vergoed indien verbruik daadwerkelijk gekoppeld is aan de betreffende reanimatie (zoals wanneer de batterij iedere keer na de inzet van de AED vervangen moet worden).

Niet in aanmerking voor vergoeding komen:

  • Verbruiksartikelen die over datum zijn.
  • Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij).
  • Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten.

Meer informatie
Hier vindt u meer informatie over:
Vaststelling Beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2018 
Regionale ambulancevoorziening 2018

Via deze link kunt u uw declaratieformulier downloaden.

Wij verzoeken u deze op te sturen naar factuur@rav.nl, of via de post naar:
RAV Fryslân
Vriezerweg 10
9482 TB Tynaarlo