Nieuwe kleding voor ambulancemedewerkers

Ambulancehulpverleners in Nederland krijgen nieuwe kleding! Dus ook in Friesland. De huidige kleding heeft in de loop der tijd namelijk aan herkenbaarheid ingeboet. Veel andere sectoren dragen kleding die lijkt op die van de ambulancezorg. Ook het comfort was toe aan verbetering. Werk aan de winkel dus. Op maandag 6 februari jl. stemden vertegenwoordigers van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV's) in met het kledingontwerp ‘Touch of Red’ van designer Karin Slegers.

 

Touch of Red

Professionals in the lead
Al geruime tijd was er vanaf de werkvloer een luide roep om nieuwe ambulancekleding. Werkgevers, verenigd in Ambulancezorg Nederland (AZN), hebben hier gehoor aan gegeven. Er is een projectorganisatie opgezet bestaande uit meerdere werkgroepen met daarin functionarissen uit verschillende geledingen. Elk gremium had een eigen rol. De Klankbordgroep Kleding bestond bijvoorbeeld uit ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs die hun eigen Regionale Ambulance Voorziening vertegenwoordigden. Voor AZN stond het als een paal boven water dat in dit traject de professionals in de lead zijn. De kleding is voor hen en daarom is hun stem zeer belangrijk.
 
Designer Karin Slegers
Om de wensen van ambulancehulpverleners voor de nieuwe kleding boven tafel te krijgen, heeft AZN aan het begin van dit traject een landelijke enquête gehouden onder de medewerkers. De resultaten hiervan zijn overhandigd aan designer Karin Slegers. Aanvullend op deze input bezocht Karin de afgelopen maanden diverse RAV´s en heeft zij gesprekken gevoerd met ambulancehulpverleners. Als designer vond Karin het ontzettend belangrijk om een kijkje te nemen in de keuken van de ambulancezorg en echt in contact te zijn met de mensen die dit belangrijke werk doen.

Inspiratie en visie achter het ontwerp
Op basis van alle informatie en input heeft Karin Slegers drie ontwerpen gemaakt die alle drie zijn aangeboden aan de RAV´s.`Na zoveel contact met de professionals was het voor mij duidelijk dat het ontwerp power moest uitstralen, maar ook ronde vormen, ambulancemedewerkers zijn immers ‘van de zorg’. Daarnaast vond ik moderne kleuren met een vitaal contrast door het rood en zilver flash heel belangrijk, het geeft de kleding een snelle frisse uitstraling en de kleuren zorgen tegelijkertijd dat ambulancemensen goed zichtbaar zijn. Omdat ik tijdens de gesprekken veel gehoord heb dat de huidige kleding niet lekker zit, is ook een goede pasvorm van de nieuwe kleding heel belangrijk. Zeker voor de dames. Ik ben ontzettend trots dat ambulancehulpverleners blij zijn met mijn ontwerp. Ze hebben mij ook echt ontzettend geïnspireerd. In 2018 zal het grote publiek hen kunnen zien in de nieuwe snelle en moderne kleding, daar verheug ik me op!”, aldus Karin Slegers.

Ranking & keuze
Middels regionale rankings gaf elke ambulancedienst zijn voorkeur aan voor een van de ontwerpen. Als winnaar is ontwerp ‘Touch of Red’ uit de bus gekomen. Bij het uitspreken van de voorkeur van het ontwerp gaven RAV’s ook aanvullende wensen op dit ontwerp mee. Na zorgvuldige afweging  heeft Karin een groot deel hiervan verwerkt in de Touch of Red lijn. Op maandag 6 februari jl. presenteerde zij de aangepaste kledinglijn aan de Klankbordgroep Kleding. Na een stemronde bleek dat de voorgestelde lijn met nagenoeg unanieme instemming is omarmd.
 
Nu verder met het traject
De komende maanden buigt de sector zich over onder meer de keuze van stoffen en materialen van de kleding. Ook zal er nog een draagproef plaatsvinden. De planning is dat de kleding in de loop van het eerste kwartaal van 2018 wordt uitgeleverd aan de RAV’s. De overgangsperiode loopt tot 1 januari 2020.