Heeft u een klacht?
Blijf er niet mee zitten!

Bij het bieden van ambulancezorg gaat het er soms hectisch aan toe. Dat is ook niet zo vreemd, omdat elke seconde bij een noodsituatie kan tellen. Het kan net het verschil maken tussen leven en dood. De ambulancechauffeurs en verpleegkundigen zijn getraind om zorgvuldig te handelen en de patiënt gerust te stellen. Toch kan het voorkomen dat u als patiënt of als direct familielid deze hulpverlening als minder prettig heeft ervaren. Wellicht wilt u zelfs een klacht indienen. Dat kan.

Een klacht kan betrekking hebben op verschillende facetten. Wellicht vindt u dat de ambulance er niet op tijd was, of dat u onheus bejegend bent door het ambulancepersoneel of de centralist op de meldkamer. Het kan ook zijn dat u van mening bent dat de verpleegkundige fouten heeft gemaakt tijdens het bieden van hulp.

Wij vinden het belangrijk dat u niet met uw klacht blijft zitten. Deel hem met ons, dan kunnen wij onderzoeken of er daadwerkelijk iets is gebeurd wat niet past bij onze dienstverlening. Natuurlijk om bij u het vervelende gevoel weg te nemen, maar ook om er voor te zorgen dat dergelijke situaties in de toekomst niet meer zullen voorkomen.
Ook als u suggesties heeft om onze ambulancezorg verder te verbeteren, verzoeken wij u deze kenbaar te maken. Omdat zorg in onze ogen altijd beter kan!
 

Wie kan een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen als uzelf iets heeft meegemaakt waarover u ontevreden bent. Het is ook mogelijk dat u namens een ander contact met ons opneemt. Het moet dan wel gaan om een persoon aan wie daadwerkelijk hulp is verleend en die te maken heeft gehad met:

- Een centralist van de Meldkamer Noord-Nederland of,
- Ambulancemedewerkers van Ambulancezorg Fryslân of,
- Ambulancemedewerkers van Kijlstra Ambulancegroep Fryslân.